NIEUW EDUCATIEPROJECT VOOR BASISSCHOLEN: Japan in Leiden

Jeugdtheaterschool Leiden e.o. komt in het schooljaar 2017/2018 met het project Japan inLeiden op basisscholen in Leiden en omstreken. Scholen kunnen zich nog opgeven voor dit project dat loopt tot en met 2018.

Japan InLeiden bestaat uit verschillende onderdelen, die samen de leerlingen Japan laten ervaren. Allereerst krijgen de leerlingen een boekje, waarin de achtergrond van de themalessen staat en waarin de geschiedenis van de band tussen Japan en Leiden beknopt wordt weergegeven. Samen met de groepsleerkracht kunnen de leerlingen zich voorbereiden op de theaterlessen. Laat de kinderen Japan ervaren en meld je aan via japan@jtsleiden.nl

De docent van de Jeugdtheaterschool komt naar de school toe met vijf themalessen. Na die vijf lessen werken de groepen nog vijf weken aan een voorstelling die kan worden gespeeld voor ouders en mede leerlingen. In overleg met de school wordt een datum voor de eindvoorstelling gepland.

Het theaterproject is gericht op de groepen 6-7-8 maar het is de bedoeling dat het project schoolbreed wordt gedragen. De school wordt geheel in Japanse sferen ondergedompeld met bijvoorbeeld Japans eten, Japanse thee ceremonie, Expositie kunstwerken van de leerlingen met als thema Manga, Schminken als Geisha, Origami, Bloemschikken Voorwerpen, Prenten Kimono’s enz.

Het project Japan inLeiden is een uniek project omdat er intensief met het onderwijs wordt samengewerkt. Met dit project leveren we een bijdrage aan de Totaalontwikkeling van een kind waarbij Kennismaken, Beleven en Reflecteren effectieve manieren zijn voor Kunst-, Erfgoed of Media educatie. Met het project sluiten we aan bij de kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige Vorming.

De scholen krijgen een lesbrief waarin informatie staat over hoe de school kan aansluiten met het Onderwijs. Daarnaast krijgt elke school voorafgaand aan het project bezoek van een van onze docenten om informatie te geven over het project. Tijdens dit bezoek kunnen leerkrachten allerlei vragen stellen over dit project. Daarnaast kunnen leerkrachten ideeën over de ontwikkeling van het project inbrengen. De scholen krijgen een lesbrief en een evaluatie formulier en alle leerlingen krijgen een lesboekje.

Het is de bedoeling dat het project breed gedragen wordt in de school. Het lesboekje voor de leerlingen behandelt de vijf theaterlessen. Elke les behandelt een ander thema over Japan. Dat zijn thema’s uit het oude Japan maar ook thema’s uit het Japan van nu.

Drama helpt kinderen om geschiedenis te onderzoeken en sociale aspecten te ervaren. Door een stuk uit het verleden te spelen wordt de verbeelding gestimuleerd en verrijkt. De leerlingen stellen zich de vraag “Hoe was het vroeger?” en dan kunnen ze dat vergelijken met het heden.

De groepsleerkracht bereidt de leerlingen voor op elke les aan de hand van de thema’s. Die thema’s zijn: ‘Bushido’, ‘Manga’s’, ‘Robots', Rituelen’ en ‘Status’.

In de les over Status bijvoorbeeld ervaren de leerlingen het verschil in standen in het oude Japan. De Shogun heeft een hoge status ten opzichte van de arbeider die een veel lagere status heeft. Door die rollen te spelen voelen de kinderen aan den lijve wat status is en ervaren ze tegelijkertijd dat houding en oogopslag voor een groot deel bepalen wat je status is.

In een voorlichtingsbijeenkomst en een lesbrief wordt uitgebreid met de leerkrachten gecommuniceerd over wat ze met de verschillende thema’s kunnen doen.

In het boekje is een tijdlijn opgenomen van 1543 tot 1866. De leerkracht kan hierop aansluiten in een geschiedenisles en een verbinding maken met de huidige tijd.

Bij drama leren de leerlingen vanaf les 1 dat reflecteren bij de les hoort. Waarover en hoe is afhankelijk van wat ze in de les leren.

Het project wordt afgesloten met de voorstelling De Hofreis.

In De Hofreis volgen we arts/wetenschapper Von Siebold en zijn staf op weg naar Edo, waar hij naar toe gaat om de Shogun te ontmoeten. De voorstelling krijgt de vorm van een Japans huis met schuifdeuren die per scène een ander decor vormen. In de voorstelling wordt de reis die Von Siebold maakte naar de Shogun van Edo gebruikt als rode draad.

Tijdens het maken van het theaterstuk De Hofreis worden de leerlingen gestimuleerd om zelf hun teksten te maken. Dit gebeurt tijdens de repetities. De teksten kunnen in een later repetitiestadium opgeschreven worden en bijvoorbeeld als tekstboekje gepresenteerd tijdens de afsluiting van het project. Leerlingen ervaren dat het schrijven van een script anders is dan het schrijven van een opstel en reflecteren met de leerkracht over de verschillen is hierbij belangrijk.

De hofreis naar Edo werd te voet afgelegd en met dragers. In de aardrijkskunde les kunnen de leerlingen onderzoeken langs welke route deze reis werd afgelegd. En wat ze nog meer te weten kunnen komen over deze tocht zoals het aantal kilometers en hoeveel dagen ze er ongeveer over hebben gedaan.

Sieboldhuis en Hortus
De educatie afdeling van het Sieboldhuis heeft een apart lesprogramma voor scholen ontwikkeld, wat een verdieping kan geven aan het project. Scholen kunnen dit lesprogramma zelf inkopen bij het Sieboldhuis. Met de educatie afdeling van de Hortus zijn we eveneens een samenwerking aangegaan. Het project kan met een rondleiding in de Hortus uitgebreid worden.

Het vorige project van de Jeugdtheaterschool Leiden e.o. Licht op Rembrandt is in 2006 op veel basisscholen in Leiden uitgevoerd. Dit project is destijds gekozen als ‘good practice’ door samenwerkende universiteiten in Europa op het gebied van onderwijs en erfgoededucatie. Dat belooft dus wat goeds voor Japan inLeiden!

Japan inLeiden is mede mogelijk gemaakt door Prins Bernard Cultuurfonds, Janivo Stichting, Fonds 1818 en VSB Fonds.


Opgeven en verdere informatie verkrijgen (zoals kosten) kunt u via japan@jtsleiden.nl.