Toneel in de klas

De Jeugdtheaterschool Leiden e.o heeft een lessenserie ontwikkeld voor kleuterbouw, middenbouw en bovenbouw van het basisonderwijs. In de lessen wordt thematisch gewerkt. Op een speelse manier komen kinderen in contact met de basis van het toneelspelen.

Voor de verschillende leeftijdsgroepen is een differentiatie aangebracht in de leerstof.

Bij de lesonderwerpen wordt uitgegaan van de belevingsfeer van de leerlingen en elke les maken de leerlingen in een groepje een klein toneelstukje dat ze aan elkaar presenteren.